NOHNIK architecture and landscapes

  • nl

De Watermaker

een verticaal stadspark dat regenwater zuivert tot drinkbaar water

Opvang en berging van regenwater en zuivering tot drinkbaar water

Door klimaatverandering regent het vaker en harder en ontstaat wateroverlast in de stad. Hierdoor wordt vuil water vermengt met schoon grondwater.  Het zuiveren van water wordt daardoor moeilijker en duurder. De kwaliteit van het drinkwater gaat dramatisch achteruit en schoon water wordt schaars.

De Watermaker biedt oplossingen voor dit probleem. Het is een verticaal stadspark dat regenwater opvangt, vasthoudt en zuivert. Binnen de constructie zijn diverse niveaus aangebracht met bakken waarin speciale planten groeien ten behoeve van de waterzuivering. Hierdoor ontstaan verschillende tuinen met elk een eigen karakter en specialisme: de ‘Bezinktuin’, de ‘Zware metalen-tuin’, de ‘Ammoniak-fosfaat-tuin’, de ‘Vluchtige Organische Stoffen-tuin’ en de ‘Stikstof tuin’. Dit kan worden toegepast bovenop bestaande gebouwen, in leegstaande gebouwconstructies of op braakliggende terreinen.

Op een dakoppervlak van ca. 550 m2 is is het mogelijk om gemiddeld 200 dagen per jaar zo’n 5.000 liter drinkbaar water per dag te produceren. Dat is 1.000.000 liter per jaar. Dit wordt als verpakt drinkwater in de markt gezet. De flesjes drinkwater vormen een tastbaar product om de technologie onder de aandacht te brengen. Op lange termijn kunnen we drinkwater en sanitair water leveren voor complete wijken en steden. Steden worden zo zelfvoorzienender. Maar de Watermaker is meer dan een machine. Als nieuw stadspark biedt het kansen voor recreatie, natuur en koelte en schone lucht in de stad. Bovenal draagt het bij aan bewustwording over ons klimaat, want zonder water geen leven.

Voor De Watermaker is een businessplan opgesteld, dit kunt u hier bekijken.

De Watermaker eindigde in de top 5 bij de ASN Bank Wereldprijs 2015 binnen het thema Duurzame energie, natuur en milieu.

 

 

 

 

De Watermaker