NOHNIK architecture and landscapes

  • nl
  • en

Fractal Pixels

Fractal Pixels Hong Kong

Fractal pixel is een reactie op de massaproductie, anonimiteit en monoculturen in de metropolen. Het concept is gebaseerd op de overtuiging dat ondanks een groeiend ruimtegebrek in metropolen, het goed mogelijk is om een variëteit aan ruimtes, woonkwaliteiten en sferen te realiseren op een relatief kleine footprint. Fractal Pixels beoogt nieuwe mogelijkheden te bieden voor innovatieve, slimme en boeiende architectuur in de meest dichtbebouwde gebieden van deze wereld.

 

Het standaard woonblok in bestaande woontorens wordt vervangen door een octogonaal volume. Door deze achtkantige volumes slim te verdraaien en te stapelen ontstaat in drie dimensies ruimtebesparing. De ruimte die hiermee gewonnen wordt, wordt gebruikt om kwaliteit aan de woning en het woongebouw toe te voegen. De achtkantige woningen bestaan uit acht zogenoemde fractals. Met deze fractals kan een woning worden uitgebreid en zich aanpassen aan de woonwens. De woningen zijn wereldjes op zich waarmee oneindig gevarieerd kan worden. Door de verdraaiing van de volumes ontstaan extra hoogte in de woning en bijzondere overhoekse uitzichten in minimaal drie richtingen. Deze uitzichten zijn gericht op de lucht en de straat en niet op de omringende bebouwing. Hierdoor ontstaat een intens gevoel van ruimte, ondanks de nabijheid van overige bebouwing.

Vanaf straatniveau kronkelt een langzame route rondom en tussen de woningen langs de toren omhoog. De toevoeging van groene verblijfsplekken langs de route zorgt voor een natuurlijke zuivering van de lucht voor een gezond klimaat in het gebouw. Aan deze routes bevinden zich verschillende gedeelde verblijfsruimten, zoals een wintertuin/serre en terrassen. Deze route is gekoppeld aan de snelle route in de kern van de toren, waar vier liften de woningen ontsluiten.

Het gebouw is ontworpen volgens de principes van biomimicry. Het uitgangspunt daarbij is dat het gebouw nooit zijn eigen leefomgeving vervuilt, vernietigt of onleefbaar maakt. Er zijn drie takken binnen deze methode: vorm, materiaal en ecosysteem. Het slim gebruiken en benutten van de vorm en oriëntatie van het gebouw draagt bij aan de gezondheid en comfort van de bewoner. Het gebruik van materialen en productieprocessen uit de natuur voorkomt het toepassen van schadelijke, industriële processen. Door duurzaam gebruik te maken van milieuvriendelijke bronnen kan de vervuilende maak- en wegwerp-economie omgezet worden in een gesloten systeem van hergebruik.

Fractal pixels is een concept voor woningen in metropolen, met een hoge dichtheid en tegelijk hoge kwaliteit. Een concept dat op veel verschillende locaties toepasbaar is en een verlevendiging voor de metropolitane skyline vormt.

Jaar: 2017
Type: architectuur
Opdrachtgever: Bee Breeders

Status: prijsvraaginzending

 

Fractal Pixels