NOHNIK architecture and landscapes

  • nl
  • en

Kársnes Circular City

Reykjavík, IJsland

Kársnes Circular City, Reykjavík IJsland

Ruim tweederde van de IJslandse bevolking woont in en om de hoofdstad Reykjavík. De stedelijke omgeving wordt almaar populairder en dus ook voller. Dit vraagt om slimme en innovatieve oplossingen om deze drukbevolkte gebied nu en in toekomst te kunnen laten functioneren. Kársnes is een schiereiland direct ten zuiden van het centrum van Reykjavík. De punt van het schiereiland is momenteel nog in gebruik als industriële haven. De gemeente heeft deze locatie aangewezen als een nieuw te ontwikkelen woon- en werkgebied waarbij de havenactiviteiten geleidelijk worden afgebouwd.

In het plan wordt de transitie van een lineaire naar een circulaire economie als uitgangspunt genomen. Hierbij is de gehele hoofdstedelijke regio geïnterpreteerd als een netwerk van productieve subcentra die intensief met elkaar samenwerken. Deze subcentra zijn met elkaar verbonden in netwerken van energie-, water en voedselvoorziening, transport, grondstoffen en sociale verbintenis. Kársnes wordt een productief subcentrum dat niet alleen voorziet in de eigen behoeften maar bijdraagt aan een duurzame hoofdstedelijke regio als geheel. Hierbij ligt de nadruk op hergebruik en lokale productie van grondstoffen op zowel het schaalniveau van de gehele stad als de individuele woning.

 

In het plan worden oude industriële gebouwen rond de haven getransformeerd tot ‘productieve hubs’ voor o.a. voedselproductie, energie en water. Deze hubs voorzien in de behoeften van de nieuwe wijk maar voorzien ook bestaande woningen op het schiereiland in voedsel, energie en schoon water. Op basis van het bestaande grid van wegen worden geleidelijk woonblokken ontwikkeld met een grote diversiteit aan typologieën en een mix van wonen en werken. De diverse woningtypes in deze blokken worden ontworpen als op termijn volledig te recyclen gebouwen. Deze zijn gebouwd van materialen die kunnen worden hergebruikt of een andere bestemming kunnen krijgen zonder dat grondstoffen verloren gaan.

De openbare ruimte van het stadsdeel is ontworpen als sociaal bindmiddel. De wegen krijgen een nieuwe profilering met meer ruimte voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Binnen in de blokken ontstaan (semi-)private binnentuinen. Deze diversiteit stimuleert een gezonde mix van doelgroepen en sociale interactie. Een nieuw park langs de kust en een nieuwe brug aan de noordzijde, maken een nieuwe verbinding van het plangebied met de directe omgeving en het centrum van Reykjavík.

Jaar: 2016
Type: stedenbouw, landschap, architectuur
Opdrachtgever: Kopavogur municipality / Nordic Built Cities
Omvang: 1.050 woningen
Status: prijsvraag

Kársnes Circular City