NOHNIK architecture and landscapes

  • nl
  • en

Kúðafljót uitkijkpunt

Kúðafljót uitkijkpunt

De Kúðafljót gletsjerrivier vormt de westelijke grens van het grootschalige, met mos bedekte lava-veld Skaftáreldahraun (IJsland). Op de plek waar snelweg 1 de rivier kruist, rijdt de bezoeker de gemeente Skaftárhreppur binnen en is de eerste visuele kennismaking met het iconische mos-landschap. De gemeente wil deze bijzondere plek een poort tot het gebied laten zijn en deze entree ruimtelijk markeren. Hierbij ontstaan kansen om een toeristische attractie in de vorm van een uitkijkpunt te ontwikkelen, gecombineerd met informatievoorziening over het gehele gebied. Daarnaast kan worden voorzien in de gewenste kennisoverdracht over de bijzondere en kwetsbare natuurwaarden in het gebied.

 

In het ontwerp van het uitkijkpunt is een route vormgegeven die een snede maakt in het lava veld en eindigt bij een trappartij. De doorsnede en het pad zijn ontworpen als een beleving op zich. Door enkele meters in het lava gesteente te snijden wordt de geologische opbouw en de kwetsbaarheid van de vegetatie inzichtelijk gemaakt. De keerwanden die het pad begrenzen bieden mogelijkheden om informatiepanelen op te nemen. Daarnaast kunnen hierin de toiletten en een kleinschalig bezoekerscentrum worden ingepast. De route eindigt bij een trappartij welke vanuit het lava-veld omhoog rijst tot een hoogte van 10 meter.

Vanaf de trap is er zicht op een aantal belangrijke landschappelijke elementen zoals de Katla vulkaan, de kustlijn met zwarte stranden, de hooglanden en de gletsjerrivieren. Deze vista’s vertellen de essentie van het landschap van Skaftárhreppur. Door de richtingen van deze vista’s te integreren in het ontwerp van de trappartij ontstaat een dynamische vormgeving. Het silhouet van de trap verandert constant, afhankelijk van welke hoek er naar de trap wordt gekeken. Door de hoogteverschillen in het glooiende terrein is de visuele impact hiervan minimaal.

Jaar: 2016
Type: architectuur, landschap
Opdrachtgever: gemeente 
Skaftárhreppur
Status: schetsontwerp
Ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Kúðafljót uitkijkpunt