NOHNIK architecture and landscapes

  • nl
  • en

Building with nature North Carolina (USA)

mens en natuur in een veerkrachtige kringloop

Mens en natuur in een veerkrachtige kringloop

De kustlijn van North Carolina is opgebouwd uit extreem dynamische ‘barrier islands’. Deze eilanden zijn continu in beweging. Hun vorm en grootte verandert dagelijks. In een natuurlijke situatie is dit geen probleem, maar bij de sterk verstedelijkte eilanden zorgt dit voor frictie tussen mens en natuur. Extreme erosie is hiervan het gevolg. De verstedelijking tot aan de waterlijn, gecombineerd met de onvoorspelbare dynamiek van de oceaan zorgt voor een landschap van afbraak en (kapitaal) verlies. Met een speciaal ontworpen houten structuur wordt het duinlandschap stapsgewijs hersteld en worden lokale landschapstypes in hun verschijning explicieter. Hierdoor ontstaat een robuust en aantrekkelijk eilandschap.

Het ontwerp is gericht op het versterken van de drie lokale landschapstypes; de duin/strand zone, het bos en de binnenzeezijde met kweldermoerassen. Het versterken van deze landschappen zorgt ervoor dat ze alle drie belangrijk en aantrekkelijk worden. Het duinlandschap is door de hoge dynamiek en veranderende morfologie van grote invloed op de overige landschapstypen. Hier ligt de aanleiding om beoogde transformaties in het stedelijke landschap te beginnen. Het fundament van de aanpak ligt in het ontwerp van een element dat de dynamiek van het duinlandschap stimuleert en zo een geleidelijke stedelijke herstructurering vanaf lokale schaal in gang zet. Het ontworpen element (‘duinkarkas’) is een houten structuur die voortbouwt op het bekende principe van zand-vanghekjes in de duinen. Het speciale ontwerp reageert echter zowel op de unieke natuurlijke omstandigheden als op de manier waarop het landschap wordt beleefd. Het maakt effectievere duingroei mogelijk en geeft een impuls aan de (recreatieve)beleving van de omgeving. Het geeft opnieuw vorm aan de dynamische morfologie van het landschap zodat de duinen indirect het stedelijk weefsel herstructureren. De houten structuur vormt een nieuwe laag in het landschap en maakt onderdeel uit van zowel natuurlijke als menselijke cycli. De bewoners van het gebied krijgen hiermee een stuk gereedschap in handen om het door erosie en zeespiegelstijging bedreigde landschap weer robuust te maken en voor te bereiden op de toekomst. Mens en landschap trekken samen op.

In het plan zijn voor de diverse landschappelijke sferen tevens geluids-ontwerpen gemaakt:

Duin- en strandzijde van het eiland
Wonen in de duinen
Wonen in het bos
Moeraszijde van het eiland
Strandtoegang

Jaar: 2011
Type: landschap, klimaatverandering, zeespiegelstijging, kustverdediging
Omvang: 300 kilometer kustlijn
Status: winnaar Archiprix NL 2012, winnaar IFLA Zvi Miller Prize 2011, winnaar Stedelijk Interieur Award 2011, nominatie International Archiprix
Partners: East Carolina University (USA), Duke University NC (USA)
Jorrit Noordhuizen i.s.m. Inge Kersten

 

 

Building with nature – North Carolina