NOHNIK architecture and landscapes

  • nl
  • en

Paljassaare Tallinn

Paljassaare Tallinn – perpetuum mobile

Paljassaare is een schiereiland in de Baltische zee en ligt ten noord-westen van de stad Tallinn (Estland). De plek heeft vele gedaanten gekend. In de afgelopen eeuwen transformeerde het geleidelijk van moeras naar fortificatie en sovjet-basis. Momenteel is een deel van Paljassaare een natuurgebied en een deel is in gebruik als rioolwaterzuivering voor de stad. Door het afval uit de rioolwaterzuivering, de oprukkende stad en de grote hoeveelheid algen in de Baltische zee worden de natuurwaarden op het schiereiland ernstig bedreigd door eutrofiëring. De diverse kringlopen in het gebied zijn met elkaar verstrengeld geraakt. In onze visie Perpetuum Mobile wordt een nieuwe balans gebracht in het stedelijk metabolisme en de kringlopen van Tallinn om zo de ecologische waarden op Paljassaare te herstellen.

De transformatie start met het teruggeven van het moeras aan de zee. Hierdoor wordt Paljassaare opgedeeld in twee losse eilanden, zoals het vroeger was. De twee eilanden die overblijven, Suur-Paljassaare en Väike-Paljassaare, worden zo hydrologisch geïsoleerd van het vaste land waarmee verdere eutrofiëring wordt voorkomen.

Suur-Paljasaare wordt een geïsoleerd vogelreservaat en ornithologisch park op een pan-Europees schaalniveau. Väike-Paljassaare wordt getransformeerd in een bio-educatief eiland met recreatieve en productieve functies. Het eiland fungeert als een landschapsmachine die geleidelijk zorgt voor verschraling van het gebied. Dit wordt gedaan door voedselrijke output van de rioolwaterzuivering te gebruiken in nieuwe voedsel- en boomplantages op het eiland. De diverse plantages vormen belevingstuinen met elk een eigen kwaliteit en bijzondere ervaring voor de stedeling. Centraal in het park staat een bio-vergister welke de algen uit de zee omzet in biogas voor de stad. De vergister vormt een artificieel heuvellandschap met uitzicht op de stad.

Jaar: 2017
Type: landschap, architectuur, leisure
Opdrachtgever: Tallinn Architecture Biennale
Omvang: 700 hectare
Status: prijsvraaginzending
I.s.m. Joost Emmerik

Paljassaare Tallinn