NOHNIK architecture and landscapes

  • nl
  • en

Uitkijktoren voormalige vliegbasis Twente

Uitkijktoren voormalige Vliegbasis Twente

Op de terreinen van de voormalige Vliegbasis Twente is een grootschalige transformatie aan de gang. Naast de ontwikkeling van diverse woon- en werkparken en de Technology Base Twente waar NOHNIK aan werkte, is het zuidelijke gedeelte van het terrein de afgelopen jaren getransformeerd tot natuurgebied als onderdeel van de Ecologische Hoofd Structuur. In dit nieuwe natuurgebied wordt een uitkijktoren gerealiseerd. NOHNIK won de architectenselectie voor het ontwerp en de uitvoering van de toren. 

Uitgangspunt voor het ontwerp van de toren is het zichtbaar en beleefbaar maken van de historie van de voormalige militaire vliegbasis. Op de locatie van de te bouwen toren stond het vroegere vooroorlogse terminal-gebouw met verkeerstoren. De nieuwe uitkijktoren is vormgegeven als een opengewerkte ‘serpentine’. Hierin verwijzen de open gedeelten in de schil van de toren naar de (oog)hoogtes van diverse relicten en objecten die kenmerkend zijn voor het gebied. Zo wordt de ooghoogte van een F-16 piloot en een vleermuis beleefbaar gemaakt, en wordt verwezen naar de diverse bunkers en shelters in het gebied. De toren is daarmee meer dan slechts een route van A naar B. De route naar boven is als een ‘narrative wayfinding’ en vertelt het verhaal van de geschiedenis van het gebied.

De schil van de toren is een zelf-dragende constructie. Deze is opgebouwd uit de serpentine-vorm in combinatie met verticale spijlen. Deze spijlen hebben naast een constructieve functie ook een esthetische betekenis. Het grillige patroon van de spijlen zorgt voor een dynamische schaduwwerking op de schil van de toren, afhankelijk van de stand van de zon. Hierdoor ontstaat een camouflagepatroon van licht en schaduw en gaat het geheel op in de omgeving. De vorm en detaillering van het ontwerp is bewust eenvoudig en abstract gehouden. Hiermee wordt aangesloten op de abstracte bouwstijl van de militaire objecten in het gebied. Meer over het gebied zelf is op de speciale website te lezen.

Jaar: 2016
Type: architectuur
Opdrachtgever: Area Development Twente

Status: verwachte oplevering tweede kwartaal 2017

Uitkijktoren Vliegbasis Twente